sanook » จีนสั่งปิดเว็บไซต์กว่าหมื่นแห่งในช่วงสามปี ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง

จีนสั่งปิดเว็บไซต์กว่าหมื่นแห่งในช่วงสามปี ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง

27 ธันวาคม 2017
28   0

  ตั้งแต่ต้นปี 2558 เป็นต้นมา ทางการจีนได้สั่งปิดเว็บไซต์ไปแล้วกว่า 13,000 แห่ง ด้วยเหตุผลเรื่องการละเมิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.news.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1441405/]