thumbsup » ปรับอีกแล้ว Facebook อัพเดท New Feed จะแสดงเนื้อหาท้องถิ่นมากขึ้น

ปรับอีกแล้ว Facebook อัพเดท New Feed จะแสดงเนื้อหาท้องถิ่นมากขึ้น

27 มีนาคม 2018
79   0

ไม่รู้ว่าการปรับการแสดงผลอัพเดทล่าสุดของ Facebook จะสร้างผลดีแก่แบรนด์ธุรกิจหรือสื่อออนไลน์หรือไม่ เพราะการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งของ Facebook ที่บอกว่าจะช่วยให้คนเข้าถึงกันมากขึ้น กระทบกับการนำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์บนช่องทางออนไลน์เสียเหลือเกิน

ทาง อเล็กซ์ ฮาร์ดิแมน หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ข่าว และ แคมป์เบล บราวน์ หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรข่าว กล่าวว่า ด้วยข่าวท้องถิ่นจะช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อกันในชุมชนมากขึ้น รวมทั้งเข้าถึงเรื่องราวใกล้ตัวมากที่สุด ทำให้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Facebook ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงในสหรัฐฯ  เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของข่าวท้องถิ่น เพื่อให้ผู้คนได้รับข่าวสารที่มีประโยชน์และทราบว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น

จากการอัพเดท Feature ในครั้งนี้ ยังได้ช่วยให้สำนักพิมพ์ท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารจากหลายเมือง ที่อยู่ใกล้เคียงกันสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านจากเมืองนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยจะพิจารณาว่าสำนักพิมพ์นั้น จัดเป็นสำนักพิมพ์ท้องถิ่นของเมืองต่างๆ ก็ต่อเมื่อมีจำนวนกลุ่มผู้อ่านหลักเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเหล่านั้น มากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่เมืองอื่นๆ

โดยตรวจสอบจากโดเมนของสำนักพิมพ์ นอกจากการขยายการแสดงผลของข่าวท้องถิ่นเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ใช้แล้ว ยังรวบรวมและนำเสนอข่าวจากเมืองอื่นๆ ที่พวกเขาให้ความสนใจ และช่วยเชื่อมต่อผู้อ่านเข้ากับสำนักพิมพ์ท้องถิ่นจากเมืองนั้นๆ อีกด้วย ซึ่งในเชิงของผู้อ่านทั่วไปก็จะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากขึ้น แต่ทางด้านแบรนด์อาจต้องรอดูไปก่อน

 

การอัพเดทครั้งนี้ ก็หวังว่าจะช่วยคัดกรองสื่อน้ำดีของต่างประเทศมาให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และสำหรับในไทยก็ขอให้พิจารณา Thumbsup ไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะ

 
Source: thumbsup

The post ปรับอีกแล้ว Facebook อัพเดท New Feed จะแสดงเนื้อหาท้องถิ่นมากขึ้น appeared first on thumbsup.

[source: http://thumbsup.in.th/2018/03/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7-facebook-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%97-new-feed-%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%81/]