ข่าวไอที Blognone » แอพ Cardiogram บนนาฬิกาอัจฉริยะสามารถตรวจจับโรคเบาหวาน และหัวใจเต้นผิดจังหวะได้แล้ว

แอพ Cardiogram บนนาฬิกาอัจฉริยะสามารถตรวจจับโรคเบาหวาน และหัวใจเต้นผิดจังหวะได้แล้ว

26 มีนาคม 2018
27   0

ผู้พัฒนาแอพ Cardiogram ที่ทำงานได้บน Apple Watch และ Android Wear นั้น เผยว่าฟีเจอร์ DeepHeart บนแอพดังกล่าวซึ่งอยู่ในขั้นพัฒนาสามารถตรวจจับโรคเบาหวาน รวมถึงการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ (Atrial fibrillation หรือ AF) ได้

ในตอนแรกนั้น Johnson Hsieh หนึ่งในผู้ก่อตั้งแอพ Cardiogram บอกว่าสัญญาณของโรคเบาหวานนั้น สามารถวิเคราะห์ได้จากลักษณะของการเต้นของหัวใจที่ถูกตรวจจับโดยนาฬิกาอัจฉริยะผ่านแอพ Cardiogram ซึ่งสามารถบ่งชี้ได้ว่าผู้ที่สวมใส่อุปกรณ์อยู่นั้นเป็น หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ โดยมีความแม่นยำมากถึง 85% จากการศึกษาข้อมูลของผู้ใช้งานแอพนี้จำนวน 14,011 คน

จากนั้นต่อมาด้วยความร่วมมือของทีมพัฒนาแอพดังกล่าวกับนักวิจัยจาก University of California, San Francisco นั้นได้ศึกษาบันทึกของการเต้นของหัวใจ และการนับก้าวมากถึง 139 ล้านบันทึก จาก 9,750 ผู้ใช้งาน พบว่าฟีเจอร์ DeepHeart ดังกล่าวสามารถตรวจจับการเต้นชองหัวใจที่ผิดปกติ (Atrial fibrillation) ได้ ซึ่งมีความแม่นยำมากถึง 97% (รายงาน) ถือว่ามีความแม่นยำมากกว่าอุปกรณ์เสริมของ Apple Watch เอง (The Kardia Band) ที่ได้รับการรองรับโดย FDA แล้วเสียอีก

ต่อจากนี้ก็ต้องรอดูว่าทีมนักวิจัยจาก Cardiogram นั้นจะพัฒนาแอพของตนในการตรวจสอบโรค หรือสภาวะผิดปกติอื่นๆ อีกหรือไม่

ที่มา - Forbes 1,2

[source: https://www.blognone.com/node/100943]