ข่าวไอซีที ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ » กสทช. คุมเข้มย้ายค่ายเบอร์เดิมผิดกฎ กำหนดค่าปรับตั้งแต่ 1 แสนถึง 11 ล้าน/วัน

กสทช. คุมเข้มย้ายค่ายเบอร์เดิมผิดกฎ กำหนดค่าปรับตั้งแต่ 1 แสนถึง 11 ล้าน/วัน

10 กันยายน 2015
59   0

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อ 10 ก.ย. 2558 ได้ลงนามในคำสั่งให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายปฏิบัติตามคำสั่งในกรณีการโอนย้ายเลขหมายให้ถูกต้องตามขั้นตอนทุกขั้นตอนตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP)

[source: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1441892186]