ข่าวไอซีที ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ » กสทช. ระดมความเห็นแผนยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุน

กสทช. ระดมความเห็นแผนยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุน

27 สิงหาคม 2015
40   0

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า เมื่อ 27 ส.ค. 2558 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรรเงินกองทุนกองทุนวิจัยและพัฒนาในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.) ประจำปี 2558 โดยมีกลุ่มสมาคม มูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และผู้ประกอบการกว่า 100 คนเข้าร่วมให้ความเห็น

[source: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1440663369]