sanook » กสทช. เผยเทคนิคกดรับสิทธิ์เพิ่มเน็ตมือถือ อย่างไรให้ใช้งานได้นานที่สุด!

กสทช. เผยเทคนิคกดรับสิทธิ์เพิ่มเน็ตมือถือ อย่างไรให้ใช้งานได้นานที่สุด!

6 เมษายน 2020
77   0

  เลขาธิการ กสทช. มาบอกเทคนิคกดรับสิทธิเพิ่มเน็ตมือถือ (กสทช.) อย่างไรให้ใช้งานได้นานที่สุด กสทช. เพิ่มเน็ตมือถือให้คนไทยอีก 10GB

[source: https://www.sanook.com/hitech/1498623/]