ข่าวไอที เดลินิวส์ » ‘กสท’รับลูกรัฐบาลหนุนโทรคมนาคมเมียนมาร์

‘กสท’รับลูกรัฐบาลหนุนโทรคมนาคมเมียนมาร์

15 ตุลาคม 2014
6   0

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมียนมาร์โดยเฉพาะด้านโครงข่ายโทรคมนาคมจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ

[source: http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=274035]