ข่าวไอที เดลินิวส์ » กสท พัฒนาระบบไอทีให้การเคหะแห่งชาติ

กสท พัฒนาระบบไอทีให้การเคหะแห่งชาติ

4 กันยายน 2015
28   0

กสท ผนึก กคช. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบน ไอริส คลาวด์ แพลตฟอร์ม ใช้ไอทีบริหารด้านบัญชี การเงินและงบประมาณ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรด้านไอที ชี้ช่วยลดการลงทุนซ้ำซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ

[source: http://www.dailynews.co.th/it/345920]