kengcom เว็บไซต์ที่รวบรวม ข่าววงการไอที และ เทคโนโลยี 2017

การระดมทุน ICO 81% เป็นการหลอกลวง ออกเป็นบริการจริงได้เพียง 3.8%

ช่วงปีที่ผ่านมาการระดมทุน ICO เติบโตอย่างมากมีจำนวนหลายพันรายการ และมีข่าวการระดมทุนครั้งใหญ่ๆ แต่เป็นการหลอกลวงเรื่อยมา ตอนนี้มีรายงานจาก Satis Group สำรวจว่าวงการนี้หลอกลวงกันมากน้อยเพียงใด

รายงานนี้แยกประเภทโครงการ ICO เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

  • หลอกลวง (scam): คือโครงการที่เอาเงินอย่างเดียว ไม่สนใจทำโครงการใดๆ
  • ล้มเหลว: พยายามระดมทุนแต่ทำไม่จบกระบวนการ ต้องคืนเงินหรือโครงการถูกยกเลิกกลางคัน
  • โครงการตาย: ระดมทุนได้แล้วแต่ไม่มีการพัฒนาต่อ โทเค็นไม่ได้เข้าซื้อขายในตลาดใด
  • ถดถอย: สามารถระดมทุนได้สำเร็จ มีการซื้อขายในตลาด แต่กลับไม่มีการพัฒนาต่อเนื่องหรือแผนการพัฒนาที่ชัดเจน
  • ดูมีความหวัง: สามารถระดมทุนได้แล้ว อาจจะยังไม่มีระบบหรือบริการจริงแต่มีแผนการชัดเจน
  • ประสบความสำเร็จ: ระดมทุนได้ มีการซื้อขายโทเค็น บริการทำงานได้จริงอย่างน้อยในระดับทดสอบหรือเบต้า

รายงานแสดงให้เห็นว่าโครงการที่อยู่ในระดับประสบความสำเร็จนั้นอยู่ที่ 3.8% ของโครงการทั้งหมดเท่านั้น ส่วนการหลอกลวงนั้นสูงสุดถึง 81%

ที่มา - medium: Satis Group

No Description

[source: https://www.blognone.com/node/101126]

Exit mobile version