ข่าวไอที Blognone » การเพิ่มวินาทีพิเศษ “อธิกวินาที” (Leap Second) ถูกยกเลิกแล้ว มีผลในปี 2035

การเพิ่มวินาทีพิเศษ “อธิกวินาที” (Leap Second) ถูกยกเลิกแล้ว มีผลในปี 2035

20 พฤศจิกายน 2022
26   0

ที่ประชุมของหน่วยงานมาตรฐานชั่งตวงนานาชาติ (International Bureau of Weights and Measures หรือ BIPM) ที่มีตัวแทนจากหลายประเทศเข้าร่วม ลงมติยกเลิก "อธิกวินาที" (leap second) โดยจะมีผลในปี 2035

leap second เป็นการเพิ่ม "วินาทีพิเศษ" เข้ามาอีก 1 วินาทีต่อปี (เฉพาะแค่บางปี) เพื่อปรับให้การนับเวลาตาม atomic time (ที่คงตัวเสมอ เช่น ใช้ใน GPS) ตรงกับเวลาตามการหมุนของโลก (UTC time ที่อาจไม่คงตัว เพราะโลกหมุนเร็วช้าไม่เท่ากัน) แนวคิดนี้เริ่มใช้งานในปี 1972 และที่ผ่านมามีวินาทีพิเศษถูกเพิ่มเข้ามาแล้ว 27 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2016

ปัญหาของ leap second คือเราไม่สามารถพยากรณ์ได้เลยว่าปีไหนบ้างจะมีวินาทีพิเศษเพิ่มเข้ามา เพราะขึ้นกับการหมุนของโลกในปีนั้นๆ ทำให้โลกยุคปัจจุบันที่อาศัยการซิงก์เวลากันอย่างแม่นยำจะเกิดปัญหาขึ้น หากต้องมีวินาทีแทรกเข้ามา (เคอร์เนลลินุกซ์รุ่นเก่ามีปัญหา Leap Second ทำระบบล่มในช่วงเปลี่ยนวันใหม่) ที่ผ่านมาก็มีข้อเสนอหลายอย่างที่พยายามแก้ปัญหานี้ เช่น วิศวกร Meta เสนอไอเดีย ยกเลิก Leap Second เปลี่ยนมาปรับสปีดนาฬิกาแทน

ที่ประชุมของ BIPM ลงมติว่าจะยกเลิก leap second ภายในปี 2035 ซึ่งจะส่งผลให้เวลา atomic time และเวลาตามการหมุนของโลก (UTC) เริ่มต่างกัน โดย BIPM ยังไม่ได้พิจารณาว่าจะยอมให้ความต่างนี้เป็นเท่าไร รวมถึงจะมีวิธีปรับค่าอย่างไร แนวคิดหนึ่งที่เสนอกันคืออาจให้มีการเพิ่ม "นาทีพิเศษ" (leap minute) เข้ามาในทุกๆ 50 หรือ 100 ปีแทน เป็นต้น

ที่มา - Guardian

Topics: 

[source: https://www.blognone.com/node/131570]