ข่าวไอที Blognone » ก.ล.ต. เสนอแก้หลักเกณฑ์ซื้อขายคริปโต ต้องซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาท จำกัดความเสี่ยงรายย่อย

ก.ล.ต. เสนอแก้หลักเกณฑ์ซื้อขายคริปโต ต้องซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาท จำกัดความเสี่ยงรายย่อย

15 กันยายน 2022
5   0

สำนักงาน ก.ล.ต. เสนอ "หลักการปรับปรุง" แนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล มีสาระสำคัญ 2 ข้อคือ

  1. ผู้ประกอบธุรกิจประเภทศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี จะต้องเปิดเผยคำเตือนความเสี่ยง โดยขึ้นข้อความว่า “คริปโทเคอร์เรนซีไม่ได้มีการกำกับดูแลการออกและเสนอขายตามกฎหมายของประเทศไทย และมีราคาผันผวนสูงโดยอาจไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ ท่านอาจสูญเสียเงินของท่านทั้งจำนวน” ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน
  2. ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล* ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล จะต้องกำหนดมูลค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมขั้นต่ำ 5,000 บาท เพื่อจำกัดการเข้าถึงการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย เพราะสินทรัพย์มีความเสี่ยงสูง

กรณีของข้อ 2 มีข้อยกเว้นสำหรับ โทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เช่น โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) เพราะถือว่าเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดแล้ว และเงื่อนไขขั้นต่ำ 5,000 บาท ใช้เฉพาะการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยเงินบาท ไม่นับรวมการแลกเปลี่ยนกันระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมแสดงความเห็นผ่านแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ ก.ล.ต.

No Description

ที่มา - สำนักงาน ก.ล.ต.

[source: https://www.blognone.com/node/130438]