ข่าวไอที เดลินิวส์ » ก.ไอซีทีปัดฝุ่นศูนย์ไอซีทีชุมชน

ก.ไอซีทีปัดฝุ่นศูนย์ไอซีทีชุมชน

5 ตุลาคม 2014
1   0

ใน 1 เดือนนี้ ทั้ง 4 กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสรุปโมเดลให้แล้วเสร็จว่าจะเชื่อมต่อที่จุดไหนบ้าง ดูว่าจุดไหนไม่ได้ผลเป็นเพราะอะไร ที่ไหนประสบความสำเร็จเพราะอะไร และควรเอาจุดไหนออกบ้าง

[source: http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=271678]