sanook » “ขายไตซื้อไอโฟน” มุกตลกที่ขำไม่ออก! คอนเทนต์ป่วยทำสังคมป่วน

“ขายไตซื้อไอโฟน” มุกตลกที่ขำไม่ออก! คอนเทนต์ป่วยทำสังคมป่วน

13 กันยายน 2022
1   0

  จากประเด็นดราม่าการส้รางคอนเทนต์ไม่สร้างสรรค์ในโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้น หลายคนน่าจะเคยได้ยินมุกตลกที่ว่า แพงจนต้องขายไตซื้อ, ช่วงนี้ไม่มีเงิน

[source: https://www.sanook.com/hitech/1565097/]