sanook » ข่าวดี Netfix เปิดให้บริการใน เกาหลีใต้, สิงคโปร์, ฮ่องกง และ ไต้หวัน ในต้นปีหน้า

ข่าวดี Netfix เปิดให้บริการใน เกาหลีใต้, สิงคโปร์, ฮ่องกง และ ไต้หวัน ในต้นปีหน้า

9 กันยายน 2015
71   0

  Netfix เริ่มบุกเอเชียหลังจากเปิดให้บริการในญี่ปุ่นเป็นที่แรก ตอนนี้เพิ่มอีก 4 ประเทศที่รองรับบริการ ซึ่งใกล้ ๆ กับประเทศไทยทั้งนั้น

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.computer.index.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1398925/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5-netfix-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AB/]