sanook » ข่าวร้าย Pixel รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในอนาคต จะไม่ได้รับพื้นที่ฟรีจาก Google Photos อยู่ดี

ข่าวร้าย Pixel รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในอนาคต จะไม่ได้รับพื้นที่ฟรีจาก Google Photos อยู่ดี

13 พฤศจิกายน 2020
112   0

  Google ออกมายืนยันว่า Pixel รุ่นต่อไปก็จะยังไม่ได้รับพื้นที่เก็บภาพโดย Google Photos แบบไม่จำกัดอยู่ดี

[source: https://www.sanook.com/hitech/1516125/]