sanook » ข่าววงการมือถือ ผลวิจัยชี้มูลค่าของ Samsung Galaxy S9 จะลดลงถึง 50% หลังจากเปิดตัวเพียงเดือนเดียว

ข่าววงการมือถือ ผลวิจัยชี้มูลค่าของ Samsung Galaxy S9 จะลดลงถึง 50% หลังจากเปิดตัวเพียงเดือนเดียว

2 มีนาคม 2018
41   0