ข่าวไอที Blognone » คณะกรรมาธิการของยุโรป เตรียมสอบสวน Amazon และประเทศลักเซมเบิร์ก เกี่ยวกับข้อตกลงทางภาษี

คณะกรรมาธิการของยุโรป เตรียมสอบสวน Amazon และประเทศลักเซมเบิร์ก เกี่ยวกับข้อตกลงทางภาษี

7 ตุลาคม 2014
20   0

คณะกรรมาธิการของยุโรป (European Commission) ประกาศเตรียมสอบสวนเชิงลึก (in-depth investigation) Amazon และประเทศลักเซมเบิร์ก เกี่ยวกับข้อตกลงทางด้านภาษี ซึ่งทางคณะกรรมาธิการของยุโรปสงสัยว่า ข้อตกลงระหว่าง Amazon กับลักเซมเบิร์ก ผิดข้อตกลงของสหภาพยุโรปที่ระบุไว้เกี่ยวกับความช่วยเหลือของภาครัฐ (illegal state aid) หรือไม่

เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น เพราะ Amazon รายงานตัวเลขผลกำไรของบริษัทในภูมิภาคยุโรปที่เกิดจากบริษัทลูกที่ตั้งอยู่ที่ประเทศลักเซมเบิร์ก แต่ปรากฏว่าผลกำไรดังกล่าวกลับไม่ถูกเก็บภาษีเลยแม้แต่น้อย ซึ่งทางคณะกรรมาธิการของยุโรป ระบุว่ากรณีนี้อาจเป็นการเลือกปฏิบัติของทางลักเซมเบิร์ก ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงของสหภาพยุโรปที่ทางลักเซมเบิร์กเป็นภาคีสมาชิกอยู่ด้วย

สำหรับข้อตกลงดังกล่าวของสหภาพยุโรปนั้น มาจากข้อตกลงที่มีชื่อว่า "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU) ซึ่งระบุว่า ความช่วยเหลือจากภาครัฐที่สร้างผลกระทบต่อการแข่งขันระหว่างชาติสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยเลือกให้สิทธิพิเศษบางอย่าง ถือเป็นการขัดกับหลักการตลาดเดียว (single market) ของสหภาพยุโรป โดยตอนนี้ทางลักเซมเบิร์ก ตอบกลับทางคณะกรรมาธิการยุโรปเฉพาะตัวอย่างของกรณีที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดแต่ประการใด

ที่มา - EUROPA.eu ผ่าน Engadget

Amazon, Luxembourg, European Commission, Tax, Financial

[source: https://www.blognone.com/node/61319]