ข่าวไอที Blognone » คณะกรรมาธิการยุโรปเตรียมสอบสวน Facebook, Instagram ใช้อัลกอริทึมทำให้ผู้ใช้งานที่ไม่บรรลุนิติภาวะเสพติด

คณะกรรมาธิการยุโรปเตรียมสอบสวน Facebook, Instagram ใช้อัลกอริทึมทำให้ผู้ใช้งานที่ไม่บรรลุนิติภาวะเสพติด

16 พฤษภาคม 2024
15   0

คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission - EC) ประกาศเริ่มประเมินว่า Meta ในฐานะเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram ได้ละเมิดกฎหมายการให้บริการดิจิทัลหรือ DSA ของสหภาพยุโรปหรือไม่ ในประเด็นการปกป้องกลุ่มผู้ใช้งานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (minor)

EC ระบุข้อกังวลว่า Facebook และ Instagram ได้ใช้อัลกอริทึมเพื่อทำให้ผู้ใช้งานกลุ่มเยาวชนเกิดการเสพติด ใช้งานต่อเนื่องยาวนานจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังแสดงความกังวลต่อระบบตรวจสอบยืนยันอายุผู้ใช้งานที่ Meta ใช้อยู่ปัจจุบันด้วย

ทั้งนี้การประเมินดังกล่าว EC อ้างอิงจากผลการประเมินความเสี่ยงที่ Meta นำเสนอต่อ EC เมื่อเดือนกันยายน 2023 ซึ่ง EC มองว่า Meta ยังไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย DSA

ในขั้นตอนถัดไป EC จะเริ่มดำเนินการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม ว่า Meta ได้ละเมิดกฎหมาย DSA หรือไม่ ซึ่งไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการสอบสวนขั้นนี้

ที่มา: European Commission ภาพ Pixabay

No Description

[source: https://www.blognone.com/node/139793]