ข่าวไอที Blognone » ครม. เห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วน EV 9 รายการ รวมแบตเตอรี่และมอเตอร์

ครม. เห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วน EV 9 รายการ รวมแบตเตอรี่และมอเตอร์

7 มีนาคม 2023
1   0

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ระบุว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง โดยจะยกเว้นภาษีนำเข้าของชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าหรือเรือไฟฟ้าจำนวน 9 รายการ ดังนี้

  1. แบตเตอรี่ (battery)
  2. มอเตอร์ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า (traction motor)
  3. คอมเพรสเซอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
  4. ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS)
  5. ระบบควบคุมการขับขี่
  6. ออนบอร์ดชาร์จเจอร์ (on-board charger)
  7. ดีซี/ดีซี คอนเวอร์เตอร์ (DC/DC converter)
  8. อินเวอร์เตอร์ (inverter) รวมถึง พีซียู อินเวอร์เตอร์ (PCU inverter)
  9. รีดักชัน เกียร์ (reduction gear)

เงื่อนไขของการยกเว้นภาษีดังกล่าว คือต้องนำเข้าชิ้นส่วนที่เข้าข่ายไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2568 หรือมีเวลาไม่ถึง 3 ปีที่จะได้รับการยกเว้นตามมาตรการนี้ โดยต้องนำเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือเรือไฟฟ้า (BEV) เท่านั้น และต้องนำไปประกอบหรือผลิตให้เสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่นำเข้ามาในประเทศไทย และหากนำเข้ามาแล้วไม่ได้ใช้ผลิต ต้องส่งชิ้นส่วนนั้นออกนอกประเทศหรือชำระภาษีย้อนหลัง

ทั้งนี้ ยังไม่มีข้อมูลว่าชิ้นส่วนที่นำเข้ามาเพื่อเป็นอะไหล่สำหรับให้ศูนย์บริการเปลี่ยนในรถที่มีปัญหา จะได้รับการยกเว้นภาษีด้วยหรือไม่ เพราะปัจจุบันมีราคาค่อนข้างสูง

ที่มา - กรุงเทพธุรกิจ

แบตเตอรี่แบบ 4680 ของ Tesla

[source: https://www.blognone.com/node/132921]