thumbsup » ครั้งแรกกับบิลบอร์ดอ่านอารมณ์คนได้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบโฆษณาได้ตามภาวะนั้นๆ

ครั้งแรกกับบิลบอร์ดอ่านอารมณ์คนได้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบโฆษณาได้ตามภาวะนั้นๆ

15 สิงหาคม 2015
66   0

Screen Shot 2558-08-13 at 11.35.13 AM

M&C Saatchi ในประเทศอังกฤษเพิ่งจะทดลองบิลบอร์ดที่สามารถอ่านอารมณ์ของคนดูได้ และโต้ตอบกลับผ่านใบหน้าที่กำลังแสดงอารมณ์ ณ ขณะนั้นผ่านอุปกรณ์ Microsoft Kinect

ด้วยเทคโนโลยีของกล้อง Microsoft Kinect  ที่ติดตั้งซ่อนไว้บนบิลบอร์ดนี้ ทำให้สามารถแสดงภาพของคนที่ผ่านไปผ่านมาด้วยอารมณ์ที่หลากหลาย ทั้งยังแสดงดีไซน์ของภาพที่แตกต่างกัน รวมถึงฟอนท์และสีที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ด้วย

Screen Shot 2558-08-13 at 11.36.31 AM

ด้วยเทคโนโลยีการตรวจจับท่าทางทำให้ตัวกล้องดังกล่าวสามารถตรวจจับอารมณ์ของคนผ่านการยิ้ม มีความสุข เศร้า หรืออารมณ์เฉยๆ ได้ ซึ่งการติดตั้งกล้องรุ่นนี้ไว้บนบิลบอร์ดทำให้ได้ภาพที่แสดงผลที่ความมีหลากหลายมากขึ้นและแตกต่างกัน

“เนื่องด้วยทุกวันนี้คนอยากที่จะหลีกหนีโฆษณากันมากขึ้นทุกวัน เราจึงต้องหาทางที่จะเข้าถึงและทำให้คนมีส่วนร่วมมากขึ้น รวมถึงสามารถโต้ตอบกับโฆษณาได้ ซึ่งเราถือว่าเทคโนโลยีนี้น่าจะเป็นอีกทางที่เข้ามาช่วยให้วิธีการทำโฆษณาต่างๆ น่าใจมากยิ่งขึ้น” ตัวแทน M&C Saatchi กล่าว

ที่มา : Adverblog

[source: http://thumbsup.in.th/2015/08/a-billboard-that-checks-your-emotions/]