ข่าวไอซีที ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ » คลอดเกณฑ์ประมูล 4 จี เพิ่มราคาตั้งต้น 1.6 ล้าน

คลอดเกณฑ์ประมูล 4 จี เพิ่มราคาตั้งต้น 1.6 ล้าน

22 สิงหาคม 2015
39   0

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม บอร์ด กสทช.มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ และร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ โดยจะเริ่มประกาศเชิญชวนวันที่ 28 สิงหาคม เปิดรับซองวันที่ 30 กันยายนนี้ และเคาะราคาวันที่ 11 พฤศจิกายนตามกำหนดเดิม

[source: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1440247316]