sanook » ความเหมือนที่แตกต่าง : โลกโมบายล์ในสายตาของ Apple และ Microsoft

ความเหมือนที่แตกต่าง : โลกโมบายล์ในสายตาของ Apple และ Microsoft

4 กันยายน 2015
45   0

  ผมจำได้ว่าสองสามปีที่แล้วได้เคยเขียนบทความชิ้นหนึ่งที่มีหัวข้อคล้ายกัน ในเนื้อหาผมได้วิเคราะห์ถึงวิสัยทัศน์ของยักษ์ใหญ่ของโลกเทคโนโลยีทั้งสองไว้ว่า Apple

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.news.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1398753/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-apple-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-microsoft/]