sanook » คาบ้าน ผู้ใช้ทวิตเตอร์กว่า 17 ล้านบัญชี โหวตไล่ Elon Musk พ้นเก้าอี้ซีอีโอ

คาบ้าน ผู้ใช้ทวิตเตอร์กว่า 17 ล้านบัญชี โหวตไล่ Elon Musk พ้นเก้าอี้ซีอีโอ

20 ธันวาคม 2022
6   0

  ผู้ใช้ Twitter กว่า 17.5 ล้านบัญชี ลงมติให้ Elon Musk ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ หลังจากที่เขาเปิดให้มีการโหวตแสดงความคิดเห็น

[source: https://www.sanook.com/hitech/1571161/]