thumbsup » คู่มือสำหรับนักการตลาดในธุรกิจค้าปลีก

คู่มือสำหรับนักการตลาดในธุรกิจค้าปลีก

21 มิถุนายน 2022
1   0

เรื่องของรูปแบบการซื้อขาย ถูกพัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบการขายในช่องทางทางออนไลน์ ที่ถูกนำมาปรับใช้งานมากยิ่งขึ้น ดังนั้น นักการตลาดและแบรนด์จำเป็นต้องทำความเข้าใจรูปแบบการขายแบบใหม่ๆ ให้ทันกระแสอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเข้าใจในการเข้าถึงลูกค้าในช่องทางที่ครอบคลุมพฤติกรรมให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความภักดีของพวกเขา

ทีมงาน thumbsup ได้รวบรวมแนวทางในการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกให้เข้ากับโลกปัจจุบันมาฝากกันครับ

คู่มือสำคัญสำหรับนักการตลาดในธุรกิจค้าปลีก ที่จำเป็นต้องนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมนั้น ประกอบด้วย

  • เชื่อมต่อกับลูกค้าตลอดการซื้อขาย 
  • เข้าใจสิ่งที่ลูกค้ามองหาจากแบรนด์ 
  • พัฒนาการขายผ่านทางออนไลน์และแอพพลิเคชั่น 
  • เสริมจุดเด่นให้ร้านค้าอยู่เสมอ 
  • ใช้ข้อมูลเชิงลึกในการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ 
  • เตรียมพร้อมกับเทศกาลการช็อปปิ้ง 

 

 

ที่มา : thinkwithgoogle

The post คู่มือสำหรับนักการตลาดในธุรกิจค้าปลีก appeared first on Thumbsup.

[source: https://www.thumbsup.in.th/how-to-for-marketer?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=how-to-for-marketer]