sanook » งานเข้าคนใช้ iPhone รุ่นเก่า จะมีการปรับลดความเร็ว CPU เมื่อพบว่าแบตเตอรี่กำลังเสื่อม

งานเข้าคนใช้ iPhone รุ่นเก่า จะมีการปรับลดความเร็ว CPU เมื่อพบว่าแบตเตอรี่กำลังเสื่อม

21 ธันวาคม 2017
43   0