sanook » ชายหนุ่มฟ้องร้อง Apple เพราะแอป iPhone ทำให้เขากลายเป็นเกย์!

ชายหนุ่มฟ้องร้อง Apple เพราะแอป iPhone ทำให้เขากลายเป็นเกย์!

9 ตุลาคม 2019
84   0

  ชายหนุ่มชาวรัสเซียได้ประกาศฟ้องร้อง Apple โดยมีเหตุยื่นฟ้องว่า ‘แอปหนึ่งใน iPhone ทำให้เขากลายเป็นเกย์’ พร้อมเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินหนึ่งล้านรูเบิล (ประมาณ 465,000 บาท)

[source: http://hitech.sanook.com/1486581/]