sanook » ชาวจีน 73% เห็นว่ายังไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในระบบ 5G

ชาวจีน 73% เห็นว่ายังไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในระบบ 5G

14 ตุลาคม 2020
49   0

  ความต้องการใช้สัญญาณระบบ 5G ในประเทศจีนในขณะนี้มีน้อยกว่าที่คาดไว้ เป็นผลให้ China Unicom หนึ่งในสามบริษัทที่ให้บริการดังกล่าว

[source: https://www.sanook.com/hitech/1513525/]