ข่าวไอที เดลินิวส์ » ชื่อเว็บไซต์-อีเมลพิมพ์ภาษาไทย กำลังจะมา…

ชื่อเว็บไซต์-อีเมลพิมพ์ภาษาไทย กำลังจะมา…

26 สิงหาคม 2015
34   0

เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้นในเอเชียแปซิฟิก ไอแคนได้ร่วมกับหน่วยงานในแต่ละประเทศเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งานโดเมนเนมด้วยการพิมพ์ภาษาท้องถิ่น

[source: http://www.dailynews.co.th/it/344115]