kengcom เว็บไซต์ที่รวบรวม ข่าววงการไอที และ เทคโนโลยี 2017

ช่อง 3 อนาล็อก ออกคู่ขนานช่อง 33 เอชดีเวลา 20.15 น วันนี้

กสท. ไฟเขียวอนุมัติผังรายการช่อง 3 อนาล็อก ออกอากาศคู่ขนานช่อง 33 เอชดี ก่อนเที่ยงคืนนี้ จ่อเตรียมถอนฟ้องทุกคดี

[source: http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=272991]

Exit mobile version