sanook » ดีเยี่ยม! เผยประสบการณ์ครั้งแรกในการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม SpaceX Starlink

ดีเยี่ยม! เผยประสบการณ์ครั้งแรกในการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม SpaceX Starlink

9 พฤศจิกายน 2020
79   0

  เดือนตุลาคม SpaceX ได้เริ่มทดสอบ Starlink ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมก่อนใช้งานจริง (เบตา)

[source: https://www.sanook.com/hitech/1515693/]