ข่าวไอที Blognone » ดีเอ็นเอ 2002 รุกธุรกิจ VDO on demand ซื้อหุ้น ไพร์มไทม์ โซลูชั่น มูลค่ารวม 125 ล้านบาท

ดีเอ็นเอ 2002 รุกธุรกิจ VDO on demand ซื้อหุ้น ไพร์มไทม์ โซลูชั่น มูลค่ารวม 125 ล้านบาท

6 ตุลาคม 2014
29   0

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ DNA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ไพร์มไทม์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และไพร์มไทม์ โซลูชั่น คิดเป็นมูลค่า 75 ล้านและ 50 ล้านบาทตามลำดับ โดยชำระราคาเป็นเงิน ซึ่ง DNA จะเป็นถือหุ้นในแต่ละบริษัทคิดเป็น 75% และ 25% ตามลำดับ ส่วนผู้ขายหุ้นให้คือบริษัท Yoda Enterprise Limited ที่ถือหุ้นใน ไพร์มไทม์ โซลูชั่น อยู่แล้ว 25% ส่วนไพร์มไทม์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เป็นการซื้อหุ้นจากไพร์มไทม์ โซลูชั่นอีกที

บริษัท ไพร์มไทม์ โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งในเดือนพฤษภาคม 2557 ทำธุรกิจออกแบบ ผลิต จำหน่าย และเป็นที่ปรึกษา ในการจัดทำ ผลิตสื่อมัลติมีเดีย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และแอนนิเมชัน มีเป้าหมายจะสร้างระบบ VDO on demand แบบ premium อย่างถูกกฎหมาย

สำหรับ ดีเอ็นเอ 2002 นั้น มีธุรกิจหลักคือจัดจำหน่าย CD, VCD, DVD ภาพยนตร์และเพลงภายใต้แบรนด์ร้าน DNA ที่มีสาขากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าการลงทุนในธุรกิจ VDO on demand จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้บริษัทได้

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Online streaming, IT Industry, Thailand

[source: https://www.blognone.com/node/61241]