sanook » ด่วน Apps ธนาคารกรุงเทพ ล่มแต่เข้ารับวันเงินเดือนออก

ด่วน Apps ธนาคารกรุงเทพ ล่มแต่เข้ารับวันเงินเดือนออก

30 มิถุนายน 2022
1   0

  Application ของธนาคารกรุงเทพ ล่มแต่เช้า ทำให้ผู้ใช้งาน Twitter ปล่อย #ธนาคารกรุงเทพ และ #กรุงเทพล่ม ขึ้นอันดับอย่างรวดเร็ว

[source: https://www.sanook.com/hitech/1560069/]