sanook » ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เอซุสออลอินวันพีซี ET2040IUK ความทันสมัยที่ลงตัว

ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เอซุสออลอินวันพีซี ET2040IUK ความทันสมัยที่ลงตัว

1 กันยายน 2015
77   0

  การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์สำหรับใช้ในที่พักอาศัยที่มีพื้นที่จำกัดนั้น สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาในเรื่องขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ และยังสามารถแสดงออกถึงตัวตนของผู้ใช้งานได้ด้วย

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.news.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1398629/%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5-et2040iuk-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88/]