sanook » ‘ติ๊กตอก’ ฟ้องรัฐมอนแทนาแบนห้ามใช้แอป

‘ติ๊กตอก’ ฟ้องรัฐมอนแทนาแบนห้ามใช้แอป

24 พฤษภาคม 2023
1   0

  บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ ติ๊กตอก (TikTok Inc) ยื่นฟ้องรัฐมอนแทนาในวันจันทร์ เพื่อให้ยุติมาตรการห้ามใช้แอปพลิเคชัน ติ๊กตอก

[source: https://www.sanook.com/hitech/1580771/]