ข่าวไอที Blognone » ทรูมูฟเอช ไตรมาส 4/2564 จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 32.25 ล้านราย

ทรูมูฟเอช ไตรมาส 4/2564 จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 32.25 ล้านราย

19 กุมภาพันธ์ 2022
5   0

กลุ่มทรู รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มีรายได้รวม 41,467 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.7% เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2563 มี EBITDA หรือส่วนกำไรก่อนหักรายการดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา 14,655 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 54 ล้านบาท

ทรูอธิบายว่าในไตรมาสที่ 4 รายได้มีการปรับตัวดีขึ้นจากฐานลูกค้าที่เติบโต โดยเฉพาะผู้ใช้บริการ 5G บรอดแบนด์และดิจิทัล รวมทั้งการกลับมาเปิดให้บริการของร้านค้า ตลอดจนยอดขาย iPhone รุ่นใหม่

จำนวนผู้ใช้งานทรูมูฟ เอช เพิ่มขึ้นอีก 2.5 แสนราย รวมมีผู้ใช้บริการ 32.25 ล้านราย แบ่งเป็นเติมเงิน 21.28 ล้านราย และระบบรายเดือน 10.97 ล้านราย เป็นผู้ใช้งาน 5G มากกว่า 2 ล้านราย ส่วนทรูออนไลน์ มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 101,000 ราย จำนวนผู้ใช้บริการสุทธิ 4.6 ล้านราย

ที่มา: ทรู (pdf)

alt="True 5G"

[source: https://www.blognone.com/node/127244]