sanook » ทำไม Instagram ถึงเป็นช่องทางสร้างโอกาสสำหรับแบรนด์แทนที่ Facebook [infographic]

ทำไม Instagram ถึงเป็นช่องทางสร้างโอกาสสำหรับแบรนด์แทนที่ Facebook [infographic]

21 สิงหาคม 2015
79   0

  ด้วยอัตราการเห็นโพสต์ที่นับวันจะเตี้ยลงเรื่อยๆ ช่องทางที่ถูกนำมาใช้เป็นเบอร์ 2 หรือ 3 สำหรับบางแบรนด์

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.news.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1398361/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1-instagram-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-facebo/]