ข่าวไอที Blognone » ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุมัติอีก 3 ธนาคารใช้ PromptPay QR: กรุงศรี TMB ธนชาต

ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุมัติอีก 3 ธนาคารใช้ PromptPay QR: กรุงศรี TMB ธนชาต

16 ธันวาคม 2017
33   0

เดือนที่แล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศอนุญาตให้บริการจ่ายเงินผ่าน PromptPay QR เป็นการทั่วไป กับธนาคาร 5 รายคือ KBANK, BBL, SCB, KTB, ออมสิน

ล่าสุดในสัปดาห์นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุญาตธนาคารให้บริการ PromptPay QR เป็นการทั่วไปอีก 3 รายคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต รวมกับรายเดิมแล้วเป็น 8 ธนาคาร

ธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่าพิจารณานุญาตจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง การคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัย รวมทั้งการเตรียมสาขาและ call center ของธนาคารเพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ

ที่มา - ธนาคารแห่งประเทศไทย, Facebook ธนาคารแห่งประเทศไทย

No Description

[source: https://www.blognone.com/node/98377]