sanook » ธรรมดาที่ไหน สำนักพิมพ์ SALMON-BUN จับมือ MINIMORE ทำหนังสือให้อ่านบนมือถือ แบบไม่ใช่ e-book

ธรรมดาที่ไหน สำนักพิมพ์ SALMON-BUN จับมือ MINIMORE ทำหนังสือให้อ่านบนมือถือ แบบไม่ใช่ e-book

23 กุมภาพันธ์ 2018
60   0

  หนึ่งในปัญหาที่ทำให้ e-book ทั่วโลกไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคือการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในรูปแบบของหนังสือเล่มมากเกินไป

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.news.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1445793/]