kengcom เว็บไซต์ที่รวบรวม ข่าววงการไอที และ เทคโนโลยี 2017

นวัตกรรมทางการเงินในอนาคต คลื่นเทคโนโลยีที่จะค่อยๆ เปลี่ยนชีวิตเรา

  เรื่องการเงินยังคงเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.news.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1449197/]

Exit mobile version