sanook » นอนกลางคืนพร้อมโทรศัพท์ที่กำลังชาร์จ ทำให้อ้วนได้

นอนกลางคืนพร้อมโทรศัพท์ที่กำลังชาร์จ ทำให้อ้วนได้

10 ตุลาคม 2014
39   0

  นักวิทยาศาสตร์ชาวสเปน ค้นพบว่า ขณะที่เรานอนหลับและชาร์จโทรศัพท์ไว้ข้างตัว หรือเปิดโทรศัพท์เล่นยามค่ำคืน อาจทำให้เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้เจ้าของเครื่องโดยไม่รู้ตัว

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.news.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1392121/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89/]