ข่าวไอที Blognone » นักวิจัยสร้าง AI ที่ปรับความยากของเกมให้เหมาะกับความเก่งและความสนุกของผู้เล่นได้เอง

นักวิจัยสร้าง AI ที่ปรับความยากของเกมให้เหมาะกับความเก่งและความสนุกของผู้เล่นได้เอง

12 กันยายน 2022
2   0

ทีมนักวิจัยจาก Gwangju Institute of Science and Technology ประเทศเกาหลีใต้ได้แผยแพร่งานวิจัยในการพัฒนาระบบ DDA (dynamic difficulty adjustment) ซึ่งเป็นระบบปรับความยากของเกมในระหว่างการเล่นที่ล้ำหน้าไปอีกขั้น โดยระบบสามารถปรับความยากไม่เพียงให้สอดคล้องกับความเก่งของผู้เล่นเท่านั้น แต่ยังสัมพันธ์ความรู้สึกสนุกของผู้เล่นด้วย

เทคโนโลยี DDA นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เสียทีเดียว ในปัจจุบันระบบ DDA ที่มีใช้งานอยู่จะอาศัยการเก็บข้อมูลของผู้เล่นเกมเพื่อประเมินระดับฝีมือว่าเล่นได้เก่งเพียงใดและปรับความยากของเกมให้มีความท้าทายเหมาะสมกับฝีมือการเล่นนั้น หากผู้เล่นทำคะแนนได้ดีตัวเกมก็จะถูกปรับให้ยากขึ้นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามทีมวิจัยคิดว่าการที่ผู้เล่นสามารถทำคะแนนได้ดีแล้วเจอเกมที่ยากขึ้นไม่ได้แปลว่าผู้เล่นจะรู้สึกสนุกขึ้นตามไปด้วยเสมอ

No Description

ทีมวิจัยจึงพัฒนาระบบ DDA ที่ไม่เพียงแต่สนใจแค่ความเก่งในการเล่นที่วัดได้จากคะแนนของผู้เล่นเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่สะท้อนถึงความสนุกในการเล่นเกม โดยระบบจะมุ่งเพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้เล่นในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านในมิติเหล่านี้

  • ความท้าทายของเกม หรือก็คือความยากในการเล่นนั่นเอง
  • ความเก่งของระบบ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการเพิ่มความยากหรือความท้าทายของเกมเสมอไป ตัวอย่างเช่น ระบบผู้ช่วยในเกมที่เก่งขึ้น อาจทำให้รู้สึกเพลิดเพลินหรือรู้สึกเล่นเกมง่ายขึ้นด้วยซ้ำ
  • ความลื่นไหล หรือความต่อเนื่องของการเล่น
  • ความน่าดึงดูด คือความน่าสนใจและสะกดให้ผู้เล่นจดจ่ออยู่กับเกมนานขึ้น

ทีมวิจัยเชิญอาสาสมัครมาร่วมทำการทดลองเล่นเกมประเภทเกมต่อสู้โดยให้แข่งกับคอมพิวเตอร์ที่มีความยากระดับต่างๆ กันหลายระดับ จากนั้นเก็บข้อมูลจากอาสามาสมัครโดยให้รตอบแบบสอบถามว่าการเล่นเกมที่ผ่านมานั้นทำให้พวกเขามีความรู้สึกอย่างไร

จากนั้นทีมวิจัยนำเอาข้อมูลที่ได้จากการสอบถามไปเทรนให้ระบบ DDA ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างระดับความยากแต่ละระดับกับความรู้สึกพึงพอใจในแต่ละมิติของกลุ่มผู้เล่นได้ดีขึ้น พวกเขาใช้เทคนิค Monte-Carlo tree search ในการปรับปรุงระบบ DDA ให้สามารถปรับระดับความยากของเกมได้ดีช่วยให้ผู้เล่นรู้สึกสนุกมากขึ้น

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของงานวิจัยนี้ได้ที่นี่

ที่มา - TechXplore

[source: https://www.blognone.com/node/130351]