sanook » นักวิเคราะห์ชี้ มีความเป็นไปได้ที่ Apple จะซื้อ Netflix ด้วยมูลค่าถึง 1 พันล้านเหรียญ

นักวิเคราะห์ชี้ มีความเป็นไปได้ที่ Apple จะซื้อ Netflix ด้วยมูลค่าถึง 1 พันล้านเหรียญ

3 มกราคม 2018
28   0