sanook » นักวิเคราะห์ชี้ มูลค่าของ Bitcoin อาจกลายเป็น “ศูนย์” ถ้าหากไม่มีใครนำมาใช้

นักวิเคราะห์ชี้ มูลค่าของ Bitcoin อาจกลายเป็น “ศูนย์” ถ้าหากไม่มีใครนำมาใช้

26 ธันวาคม 2017
14   0