sanook » นักวิเคราะห์โร่แก้ข่าวลือ Apple ลดออเดอร์ iPhone X ที่จริงแล้วคือ iPhone 8 ต่างหาก

นักวิเคราะห์โร่แก้ข่าวลือ Apple ลดออเดอร์ iPhone X ที่จริงแล้วคือ iPhone 8 ต่างหาก

27 ธันวาคม 2017
21   0