sanook » น้ำใจข้ามโลก..เด็กน้อยได้หน้าใหม่เพราะ Facebook

น้ำใจข้ามโลก..เด็กน้อยได้หน้าใหม่เพราะ Facebook

3 ตุลาคม 2014
37   0

  สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า แพทย์ผู้เชี่ยวชาญออสเตรเลีย ได้เตรียมจะผ่าตัดเปลี่ยนชีวิตให้แก่ด.ช.ยาห์ยา โซห์ร่า

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.news.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1391993/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81..%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0-facebook/]