ข่าวไอซีที ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ » บอร์ด กสท.ไฟเขียวให้ช่องดิจิทัลนำค่าใช้จ่าย Must Carry หักลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุน กทปส.

บอร์ด กสท.ไฟเขียวให้ช่องดิจิทัลนำค่าใช้จ่าย Must Carry หักลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุน กทปส.

10 พฤษภาคม 2016
30   0

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2559 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการ โดยมีวาระที่สำคัญคือ การพิจารณาหลักการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ซึ่งจะจัดเก็บจากผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทั้งในฝั่งกิจการบรอดแคสต์และโทรคมนาคม แต่ที่ผ่านมาในฝั่งกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ ยังไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินรายได้ที่ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุน

[source: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1462869599]