thumbsup » ปูนซีเมนต์นครหลวงพร้อมสู่ Industry 4.0 หลัง “โรงงานดิจิทัลอัจฉริยะ” ที่สระบุรีเสร็จสมบูรณ์

ปูนซีเมนต์นครหลวงพร้อมสู่ Industry 4.0 หลัง “โรงงานดิจิทัลอัจฉริยะ” ที่สระบุรีเสร็จสมบูรณ์

11 มกราคม 2018
74   0

จากก่อนหน้านี้ที่เราเคยเสนอเรื่องราวการ Transformation ครั้งใหญ่ของธุรกิจปูนซีเมนต์นครหลวง ด้วยการนำอุปกรณ์ IoT เข้าร่วมใช้งานกับระบบอัตโนมัติ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ยุค “Industry 4.0” ล่าสุดตอนนี้โรงงานดิจิทัลอัจฉริยะ หรือ Digital Connected Plant ของปูนซีเมนต์นครหลวงที่จังหวัดสระบุรีเสร็จสมบูรณ์แล้ว

โดยความเสร็จสมบูรณ์ในครั้งนี้หมายถึงการติดตั้งระบบ Pervasive Wireless Network และระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ภายในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ภาคอุตสาหกรรมได้ติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่าว ร่วมกับการใช้งานอุปกรณ์ IoT ในจุดต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร ไปจนถึงการทำงานของซัพพลายเออร์

คุณ ศิวะ มหาสันทนะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ระบบโรงงานดิจิทัลอัจฉริยะถือได้ว่าเป็นโครงการใหญ่โครงการหนึ่งของปูนซีเมนต์นครหลวง ที่ทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดการสูญเสียจากการหยุดเครื่องจักร ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ลดระดับสินค้าคงคลัง และช่วยในการรักษาความความปลอดภัยของการทำงานให้มากยิ่งขึ้น”

ส่วนการปรับใช้อุปกรณ์ Industrial IoT ร่วมกับเทคโนโลยี Machine Learning  ของปูนซีเมนต์นครหลวงนั้นทำให้ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นหลายอย่าง ทั้งลดการใช้กระดาษลงได้ ทั้งช่วยในการแก้ปัญหาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญผ่านการเชื่อมต่อระยะไกล (Remote Expert Collaboration)

สำหรับงบประมาณในการลงทุนทั้งหมดอยู่ที่ 170 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

  • Pervasive Network เงินลงทุน 80 ล้านบาท เป็นการติดตั้ง WiFi ทั่วทั้งพื้นที่ ที่มีเครื่องจักร เพื่อให้สามารถส่งผ่านข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น เสียง เอกสาร รูปภาพ และ VDO ได้ทุกพื้นที่
  • Walk-By Inspection เงินลงทุน 7 ล้านบาท เป็นการนำเอาระบบ Digital มาแทนกระดาษ เพื่อช่วยให้มีการส่งข้อมูลที่เร็ว และถูกต้องขึ้น รวมถึงสามารถนำข้อมูลดังกล่าว มาใช้ประโยชน์ในการประเมิน สถานะของเครื่องจักรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Predictive Maintenance (Machine Learning) เงินลงทุน 27 ล้านบาท เป็นการนำระบบ AI หรือ Machine Learning มาใช้ในการประมวลผล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจาก Sensor จาก CBM จาก SAP รวมถึงจาก Walk by inspection เพื่อนำมาประมวลผลและ ประเมิน สถานะของเครื่องจักร
  • Contractor Management and Digital Safety เงินลงทุน 39 ล้านบาทเป็นการพัฒนาซอฟท์แวร์ และ ประยุกต์ใช้ sensor เพื่อช่วยให้การจัดการเรื่องผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในโรงงานมีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น (ผู้รับเหมาจะอยู่ในพื้นที่โรงงานเฉพาะในจุดที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถออกไปเดินนอกเขตได้) รวมถึงระบบ Digital gate-in และ digital work permit จะช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวได้อย่างมาก รวมถึงมีความถูกต้อง และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา
  • Remote Operation Center & IT/OT เงินลงทุน 19 ล้านบาท ตัว ROC จะเป็นเสมือนศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงเป็นศูนย์รวมข้อมูลในการสั่งการ โดยข้อมูลจาก Initiative ทั้ง 4 ตัว ด้านบนจะถูกส่งมาที่ ROC นี้ รวมถึงข้อมูลที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ ในระยะต่อไป ปูนซีเมนต์นครหลวงมีแผนจะใช้เครือข่ายนี้เป็นรากฐานสำหรับการติดตั้งโซลูชั่น อินดัสเตรียล ไอโอที (Industrial Internet of Things: IIoT) ในอนาคต เช่น ระบบตรวจสอบติดตามตำแหน่งที่ตั้งแบบเรียลไทม์ของพนักงาน ผู้รับเหมา และอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพงานในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับบุคลากรและเครื่องจักรภายในโรงงานต่อไปด้วย

 
Source: thumbsup

The post ปูนซีเมนต์นครหลวงพร้อมสู่ Industry 4.0 หลัง “โรงงานดิจิทัลอัจฉริยะ” ที่สระบุรีเสร็จสมบูรณ์ appeared first on thumbsup.

[source: http://thumbsup.in.th/2018/01/siam-city-cement-digital-connected-plant/]