sanook » ผลสำรวจชี้มือถือระบบปฏิบัติการ Android ยังคงมีราคาขายต่อตกเร็วกว่า iPhone อย่างมาก

ผลสำรวจชี้มือถือระบบปฏิบัติการ Android ยังคงมีราคาขายต่อตกเร็วกว่า iPhone อย่างมาก

26 มกราคม 2021
60   0

  เว็บไซต์ BankMyCell เผยว่ามือถือ Android จะมีราคาขายต่อที่ตกกว่า iPhone ถึง 2 เท่า

[source: https://www.sanook.com/hitech/1521065/]