ข่าวไอที Blognone » ผลสำรวจโปรแกรมเมอร์ไพธอน: ใช้ทำเว็บและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลัก, Flask/Django/NumPy/Pandas ได้รับความนิยมสูง

ผลสำรวจโปรแกรมเมอร์ไพธอน: ใช้ทำเว็บและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลัก, Flask/Django/NumPy/Pandas ได้รับความนิยมสูง

11 กุมภาพันธ์ 2019
100   0

Python Software Foundation ร่วมกับ JetBrains จัดสำรวจโปรแกรมเมอร์ไพธอนกว่า 20,000 คนเพื่อดูว่ามีการใช้งานไปในด้านใดบ้าง โดยเป็นการสำรวจครั้งที่สอง

การใช้งานยังคงกระจุกอยู่ในหมวดการทำเว็บ (52%) และการวิเคราะห์ข้อมูล (58%) เกินครึ่งของโปรแกรมเมอร์ไพธอนทั้งหมด แต่หากให้เลือกประเภทงานที่ใช้มากที่สุดประเภทเดียว การพัฒนาเว็บยังคงนำโด่ง (27%) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลตามมา (17%) แต่เมื่อมองงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่รวมการทำ machine learning (11%) จะพบว่าทั้งการพัฒนาเว็บและวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นมีการใช้งานพอๆ กัน

พัฒนาการสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการย้ายไปใช้ Python 3 ที่โปรแกรมเมอร์หันมาใช้งานกันถึง 84% แล้ว เพิ่มจาก 75% ในปีที่แล้ว โดยเหตุผลสำคัญคือการใช้ตามที่ระบบปฎิบัติการติดตั้งมาให้ ซึ่งลินุกซ์รุ่นใหม่ๆ ก็มักใช้ Python 3 เป็นหลักแทบทั้งหมดแล้ว

สำหรับเฟรมเวิร์พัฒนาเว็บนั้น Flask และ Django นำโด่ง (47% และ 45% ตามลำดับ) ส่วนด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นกระจายกันไป นับแต่ NumPy (ุ62%), Pandas (51%), Matplotlib (46%), SciPy (38%), SciKit-Learn (31%), TensorFlow (25%)

สำหรับ IDE ยอดนิยมนั้น PyCharm ยังคงนำ (26%) แต่ VSCode ก็ไล่ขึ้นมาเร็วมาก (16% จาก 7% ในปี 2017)

รายงานฉบับเต็มผ่านได้ในที่มา

ที่มา - JetBrains

No Description

[source: https://www.blognone.com/node/108053]