sanook » ผู้บริหาร OnePlus โพสต์ทวีต จงเรียนรู้ที่จะอยู่กับจอรอยบาก ก่อนรีบลบทิ้งหลังเจอกระแสต่อต้าน

ผู้บริหาร OnePlus โพสต์ทวีต จงเรียนรู้ที่จะอยู่กับจอรอยบาก ก่อนรีบลบทิ้งหลังเจอกระแสต่อต้าน

30 มีนาคม 2018
1   0